Powody odrzuceń

Powody odrzuceń


Brak spadów lub spady zbyt małe

Spad - obszar druku, który wychodzi poza krawędź cięcia. Spad gwarantuje, że obszar druku będzie dochodził do samej krawędzi po przycięciu arkusza brak spadu może powodować powstanie białych nierównomiernych marginesów. Dlatego też spady w pracy powinny mieć od 2 do 3 mm dla każdej ze stron w zależności od drukowanej pracy (szczegółwe informacje na temat spadów znajdują się na stronie danego produktu).

Niekomplente czcionki, brak czcionek.

Czcionki nie zostały prawidłowo osadzone w pracy co może spowodować ich brak lub błędne wyświetlanie przy wydruku pracy dlatego prosimy o zamiane czcionek na krzywe.

Format pracy niezgodny ze specyfikacją

Format pracy jest niezgodny ze specyfikacją, czyli formatem wybranego produktu. Np. projekt został przygotowany w formacie A5 natomiast docelowy format pracy zostal zamówiony w formacie A6 (prace w takim przypadku nie są przez nas skalowane do wybranego formatu.) W przypadku przekazania pliku niezgodnego z wybranym formatem prosimy o poprawie pracy oraz jej ponownie wgranie do zlecenia.

Niepoprawny format pliku

Do druku przyjmujemy pliki z rozszerzeniem : JPG, TIF, CDR, PDF. Inne rozszerzenia nie są przyjmowane do druku.
Prace przesłane w innym formacie zostaną odrzucone.

Niepoprawne linie bigu/falcu

Linie bigu lub falcu zostały błędnie przygotowane, np.nachodzą na tekst lub są złożone pod nieodpowiednią makietkę. Aby ulotka/teczka wyglądała prawidłowo prosimy poprawić projekt. 

Praca powinna być wyśrodkowana

Wyśrodkowanie - praca/projekt powinien być umieszczony na środku strony lub arkusza. Prawy margines musi mieć taki sam wymiar jak lewy a górny margines taki sam wymiar jak dolny. W przypadku niespełnienia tych warunków druk pracy zostanie wykonany błędnie, obraz między stronami nie będzie się pokrywał.

Praca przesłana w więcej niż jednym formacie JPG, TIF, CDR, PDF

W celu uniknięcia błędów prosimy projekty wysyłać tylko w pliku z jednym rozszerzeniem.

Uszkodzony plik

Plik przesłany do zlecenia jest uszkodzony lub został uszkodzony podczas przesyłania do druku. W wyniku uszkodzenia otwarcie pliku jest niemożliwe, dlatego prosimy o ponowne przesłanie pliku.