Przygotowanie do druku

Przygotowanie do druku

 

 

Specyfikacja i rozszerzenia przyjmowanych plików do druku

TIF - należy zachować odpowiednie parametry:

 1. format 1:1,
 2. spady od 1,5 do 2 mm z każdej strony,
 3. bez znaczników cięcia,
 4. rozdzielczość 350 dpi,
 5. tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,
 6. bez warstw – spłaszczone,
 7. zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP,
 8. projekt wyśrodkowany na stronie,
 9. odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min 3 mm.(katalogi i teczki 5 mm)
 10. wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które druakrnia365.pl nie ponosi odpowiedzialności

JPG - należy zachować odpowiednie parametry

 1. format 1:1,
 2. spady od 1,5 do 2 mm z każdej strony,
 3. bez znaczników cięcia,
 4. rozdzielczość 350 dpi,
 5. tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,
 6. projekt wyśrodkowany na stronie.
 7. odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm)
 8. wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które drukarnia365.pl nie ponosi odpowiedzialności.

PDF - PrePress - zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3)

 1. wszystkie fonty zamienione na krzywe,
 2. spady od 1,5 do 2 mm z każdej strony,
 3. bez znaczników cięcia,
 4. jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1,
 5. rozdzielczość 350 dpi (prace są naświetlane przy liniaturze 175 lpi),
 6. tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,
 7. projekt wyśrodkowany na stronie,
 8. odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm)
 9. wszystkie bitmapy umieszczone w PDF powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które druakrnia365.pl nie ponosi odpowiedzialności

UWAGA!!!
WSZYSTKIE CZCIONKI MAJĄ BYĆ ZAMIENIONE NA KRZYWE.

Drukarnia365.pl nie ponosi odpowiedzialności za prace, w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe.

W związku z możliwością wystąpienia błędów przy generacji plików PDF w postaci WEKTOROWEJ, a nie jako bitmapa z programu Adobe Photoshop, pliki wynikowe z programu Adobe Photoshop powinny być zapisywane jako TIFF bez warstw - spłaszczone. Drukarnia365.pl NIE PONOSI odpowiedzialności za błędnie wygenerowane pliki PDF z programu Adobe Photoshop oraz pliki błędnie wygenerowane przez program Adobe Photoshop przekonwertowane przez inne oprogramowanie np. Adobe Indesign.

Kolorystyka

Drukarnia365.pl nie ponosi odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych (np. PANTONE, HKS, itp.) do przestrzeni barwnej CMYK.
Profile ICC osadzone w pracy będą automatycznie konwertowane do CMYK przy użyciu profilu „ISO Coated v2 (ISO 12647-2):2004“ papiery powlekane i "PSO Uncoated (ISO 12647-2):2004" papiery niepowlekane na profil referencyjny Drukarnia365.pl. Dotyczy to wszystkich formatów plików akceptowanych. Przekazując dane niezgodne z przestrzenią barwną (profil) wymaganą w tej specyfikacji, klient zgadza się na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie odstępstwa barwne z tego tytułu.

Układ graficzny

Formaty: Do pracy, która ma być mniejsza od wybranego formatu należy dołączyć plik tekstowy (.txt) spakowany razem z pracą, w pliku powinien znajdować się rozmiar do jakiego formatu ma być docięta praca (NIE DOCINAMY WIZYTÓWEK ORAZ DO FORMATU MNIEJSZEGO NIŻ A6 - 105mm na 148mm)

Katalogi i broszurki należy przesyłać w formacie PDF strona po stronie (żadnych składek)

Każda strona powinna zawierać:

 • linie cięcia według formatu zgodnego z formatem publikacji;

 • opis kolorów dodatkowych jeżeli występują;

 • opis numeru strony (katalogi, broszurki) w obszarze poza liniami cięcia jeśli dana praca nie posiada paginacji.

Elementy drukowane na spad (naddatek) powinny wychodzić poza linie cięcia na minimum 3 mm (w przypadku oprawy zeszytowej zalecane to 5 mm).

W przypadku reklam, ze względu na możliwość drukowania na stronach parzystych i nieparzystych spady powinny występować ze wszystkich stron.
Jeżeli chcą Państwo wydruk 4/4 z takim samym zadrukiem dla obu stron, proszę przygotować plik z dwoma takimi samymi stronami lub wgrać dwa takie same pliki.

Własne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 3 mm od linii cięcia (zalecane 5mm) powyżej 32 stron przy oprawie szytej 5mm (zalecane 8mm).

Dla oprawy szytej należy uwzględnić zjawisko fizycznego zmniejszania się formatu strony do środka. Na życzenie Klienta, Drukarnia koryguje na etapie montażu położenie stron kompensując efekt grubości grzbietu. Korekta jest wyliczana wyłącznie w oparciu o gramaturę papieru. Opcja ta jest niemożliwa do wykonania w przypadku rozkładówek.Powoduje to zabranie obrazu wzdłuż linii grzbietu, im pagina jest bliższa środka egzemplarza tym więcej. W takich przypadkach zakłada się automatycznie, że układ/projekt strony pozwala na tę operację.

Lakier wybiórczy powinien być przygotowany na osobnym arkuszu/stronie.
Miejsca lakierowane powinny zostać wypełnione 100% apli składowych CMYK (zalecany czarny kolor).

Uwaga! Margines błędu przy cieciu, może wynosić maksymalnie 2mm! Należy zachować 1 cm odstępu od linii formatu dla istotnych elementów grafiki na stronie (zwłaszcza długich, równoległych do krawędzi strony).

W przypadku opraw klejonych, należy pamiętać, że 2 i 3 strona okładki oraz 1 i ostatnia strona wkładu będą miały zaklejone 6 mm od strony grzbietu poprzez klejenie boczne. Z tego względu minimalna odległość elementów graficznych i tekstowych powinna wynosić 10 mm. Wewnątrz publikacji powinno się także zachować odstęp min 10 mm.

Informacje o kratkach w bloczkach:
- Kratka bloczków w szarościach powinna mieć 0,2 mm - 20 % czarnego i 0,12 - 35% czarnego.
- Poniżej punkt rastrowy może zanikać i linie będą niepełne lub kratka bloczków czarny 100% linia może mieć szerokość minimum 0,05 mm.

Efektywny format rozkładówek w egzemplarzu przy oprawie klejonej jest mniejszy od nominalnego z powodu niepełnego otwarcia książki. Korekta (zdublowanie obrazu przy wewnętrznej krawędzi strony) powinna być uwzględniona w pliku. Przy katalogach PUR, oraz katalogach sklejanych metodą hot-melt spady powinny mięc od strony zewnętrznej po 3mm natomiast jeśli na stronach (druga strona okładki z 1 środków, oraz ostatnia strona środków z 3 strona okładki(wewnętrzna) ) przygotowywana będzie z grafiką (rozkładówką) to zdublowany element powinien wynosić po 6mm od strony wewnętrznej. Drukarnia nie wprowadza korekty układu lub formatu strony.

Znak wodny powinien być przygotowany z  minimalnym nafarbieniem 8% dla koloru czarnego lub wszystkich kanałów CMYK.

Uwaga!! obiekty 100% czarne zostają nadrukowane (overprinty), pozostałe overprinty zostają usunięte (Always knockout).
Drukarnia365.pl NIE PONOSI odpowiedzialności za nadrukowania (overprinty) lub ich brak na innych kolorach zadanych w pracy.

Prace obracane są automatycznie w lewą/prawą stronę. Nie obracamy prac góra/dół.
Drukarnia365.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo obracane strony

Drukarnia365.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany kolorystyczne w pracach wynikające z konwersji profili niezgodnych ze specyfikacją do profilu Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004.

 

Przygotowanie banerów do druku

Dla poprawnego wydruku prosimy przestrzegać poniższych zasad:
Rozdzielczość zależy od formatu.

 • Banery 400cm x 125 cm - Pliki w rozdzielczości min. 72 dpi
 • Banery 300cm x 150 cm - Pliki w rozdzielczości min. 100 dpi
 • Banery 300cm x 125 cm - Pliki w rozdzielczości min. 100 dpi
 • Banery 300cm x 100 cm - Pliki w rozdzielczości min. 100 dpi
 • Banery 200cm x 100 cm - Pliki w rozdzielczości min. 120 dpi

Kolor CMYK.
Pliki TIFF lub JPG - 1:1
Spady minimum 10 mm max 20 mm